Bli medOm ossLes mer

Klimahandling

Folkelobbyen samler folk til en uavhengig pressgruppe for å fremme politisk handling i tråd med FNs bærekraftsmål 13 og Grunnloven §112.

Bli med på e-postaksjoner!
Foto: Moritz Bastian, Unsplash
*Påkrevd
Thanks! We received your request
An error occurred on processing your request, try again!
Thanks! We received your request
An error occurred on processing your request, try again!
Skriv inn navn og e-postadresse for å bli med i Folkelobbyen.
Thanks! We received your request
An error occurred on processing your request, try again!

Om folkelobbyen

Hva?

Folkelobbyen er en uavhengig pressgruppe som vil påvirke norsk miljø- og klimapolitikk.
Våre e-postaksjoner setter medlemmene i direkte kontakt med politikere og beslutningstakere. Vi roser dem som går inn for bra klima- og miljøtiltak, og oppfordrer de som er i mot til å snu. I tillegg løfter vi frem viktige saker som er oppe til debatt og avstemming, både nasjonalt og lokalt.
Vi heter enkelt og greit Folkelobbyen fordi klima og miljø ikke er en særinteresse, men grunnlaget for alle andre interesser.

Hvorfor?

Klima- og miljøkrisen er akutt og krever umiddelbar handling. Norske politikere står i posisjon til å sette i gang de tiltakene som er nødvendige, men har hittil gjort for lite.
Vi kan ikke stå på sidelinjen og se livsgrunnlaget på jorden bli ødelagt, og går derfor sammen for å skape det presset som skal til for å få politikerne til å handle.

Hvordan?

I Folkelobbyen er det medlemmene som utøver presset, sammen og hver for seg.
VI har i hovedsak to aksjonsformer:
Som medlem i Folkelobbyen vil du med jevne mellomrom få tilsendt en epost om en særlig aktuell klimasak. Det kan være alt fra enkeltpolitikeres mediautsagn til et lovforslag i Stortinget eller en sak i ditt lokale kommunestyre. E-posten vil inneholde en lenke til en ferdig utfylt e-post med forslag til hvem du kan kontakte for å uttrykke din mening, og en mal til innhold som du enkelt kan skrive under på eller tilpasse etter eget ønske.
Etterhvert vil Folkelobbyen også utøve press gjennom SMS-aktivisme. Som medlem vil du da jevnlig motta en SMS om en sak hvor lobbyen lager en underskriftskampanje. Ved å svare på meldingen med kodeord FOLKELOBBYEN og ditt navn vil du da på samme tid bli med på kampanjen og gi en mikrodonasjon på NOK10 til Folkelobbyen.
Ragnhild Nabben
Initiativtaker og rådsmedlem
Sveinung S. Sivertsen
Initiativtaker og rådsmedlem
David Vogt
Rådsmedlem
Johannes Servan
Rådsmedlem
Sondre Båtstrand
Rådsmedlem