Folkelobbyen

Klimahandling .

Folkelobbyen samler folk til en uavhengig pressgruppe for å fremme politisk handling i tråd med FNs bærekraftsmål 13 og Grunnloven §112. Folkelobbyen – lobbykraft til folket!

Bli med